CHỐT ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM CHÍNH XÁC 100%

CẦU ĐẦU ĐUÔI giá: 300.000 VNĐ

✔ Với thẻ nạp 300.000 VNĐ Quý khách sẽ nhận được ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM Siêu Vip không thể chính xác hơn!
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95%, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐẦU ĐUÔI  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
✔ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile… 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM CÁC ĐÀI TRONG TUẦN
Ngày Đầu Đuôi Miền Nam Kết quả
26/04/2017 Trúng 100%
25/04/2017 BL Đầu 3-Đuôi 4,BT Đầu 7-Đuôi 5,VT Đầu 5-Đuôi 7 Ăn BL,VT
24/04/2017 CM Đầu 8-Đuôi 2,DT Đầu 5-Đuôi 0,HCM Đầu 9-Đuôi 0 Ăn CM,DT,HCM
23/04/2017 KG Đầu 2-Đuôi 4,LD Đầu 7-DDuooi,TG Đầu 9-Đuôi 3 Ăn KG
22/04/2017 HCM Đầu 9-Đuôi 1,BP Đầu 7-Đuôi 6,HG Đầu 4-Đuôi 7,LA Đầu 1-Đuôi 4 Win HCM,HG,LA
21/04/2017 BD Đầu 9-Đuôi 4,TV Đầu 8-Đuôi 4,VL Đầu 7-Đuôi 9 Win BD,TV,VL
20/04/2017 AG Đầu 3-Đuôi 1,BT Đầu 9-Đuôi 7,TN Đầu 0-Đuôi 7 Win AG,TN
19/04/2017 CT Đầu 8-Đuôi 9,DN Đầu 8-Đầu 5,ST Đầu 1-Đuôi 0 Win CT,DN,ST
18/04/2017 BL Đầu 7-Đuôi 4,BT Đầu 5-Đuôi 5,VT Đầu 3-Đuôi 4 Win VT
17/04/2017 CM Đầu 5-Đuôi 4,DT Đầu 7-Đuôi 2,HCM Đầu 8-Đuôi 0 Win CM,HCM
16/04/2017 KG Đầu 0-Đuôi 8,LD Đầu 1-Đuôi 9,TG Đầu 9-Đuôi 9 Win KG,TG
15/04/2017 HCM Đầu 6-Đuôi 6,BP Đầu 5-Đuôi 8,HG Đầu 8-Đuôi 2,LA Đầu 8-Đuôi 7 Win HCM,BP,HG,LA
14/04/2017 BD Đầu 8-Đuôi 0,TV Đầu 7-Đuôi 4,VL Đầu 7-Đuôi 5 Win BD
13/04/2017 AG Đầu 8-Đuôi 7,BT Đầu 8-Đuôi 6,TN Đầu 1-Đuôi 2 Win AG,BT,TN
12/04/2017 CT Đầu 7-Đuôi 6,DN Đầu 4-Đuôi 3,ST Đầu 6-Đuôi 9 Win CT,ST
11/04/2017 BL Đầu 4-Đuôi 0,BT Đầu 2-Đuôi 3,VT Đầu 3-Đuôi 2 Win BL,BT,VT
10/04/2017 CM Đầu 9-Đuôi 8,DT Đầu 7-Đuôi 1,HCM Đầu 8-Đuôi 8  Win CM,HCM
09/04/2017 KG Đầu 0-Đuôi 4,LD Đầu 9-Đuôi 5,TG Đầu 0-Đuôi 1 Win KG,LD,TG
08/04/2017 HCM Đầu 0-Đuôi 0,Đầu 5-Đuôi 9,HG Đầu 5-Đuôi 4,LA Đầu 0-Đuôi 0 Win HCM,HG,LA
07/04/2017 BD Đầu 7-Đuôi 8,TV Đầu 8-Đuôi 0,VL Đầu 2-Đuôi 9 Win TV,VL
06/04/2017 AG Đầu 3-Đuôi 1,BT Đầu 7-Đuôi 2,TN Đầu 4-Đuôi 3 Win AG,BT,TN
05/04/2017 CT Đầu 6-Đuôi 3,DN Đầu 9-Đuôi 5,ST Đầu 7-Đuôi 6 Win CT,DN
04/04/2017 BL Đầu 0-Đuôi 3,BT Đầu 6-Đuôi 5,VT Đầu 2-Đuôi 2 Win BL,BT,VT
03/04/2017 CM Đầu 9-Đuôi 5,DT Đầu 7-Đuôi 6,HCM Đầu 3-Đuôi 2 Win CM,HCM
02/04/2017 KG Đầu 0-Đuôi 0,LD Đầu 3-Đuôi 4,TG Đầu 6-Đuôi 7 Win KG,LD,TG
01/04/2017 HCM Đầu 6-Đuôi 0,BP Đầu 7-Đuôi 8,HG Đầu 0-Đuôi 6,LA Đầu 3-Đuôi 1 Win HCM,LA
31/03/2017 BD Đầu 7-Đuôi 3,TV Đầu 4-Đuôi 3,VL Đầu 8-Đuôi 9 Win BD
30/03/2017 AG Đầu 7-Đuôi 3,BT Đầu 7-Đuôi 0,TN Đầu 7-Đuôi 5 Win AG,BT,TN
29/03/2017 CT Đầu 5-Đuôi 4,DN Đầu 7-Đuôi 5,ST Đầu 2-Đuôi 5 Win CT,ST
28/03/2017 BL Đầu 6-Đuôi 8,BT Đầu 7-Đuôi 1,VT Đầu 2-Đuôi 3 Win BL,VT
27/03/2017 CM Đầu 7-Đuôi 7,DT Đầu 7-Đuôi 5,HCM Đầu 6-Đuôi 8 Miss
26/03/2017 KG Đầu 1-Đuôi 7,LD Đầu 9-Đuôi 8,TG Đầu 0-Đuôi 8 Win KG,LD
25/03/2017 HCM Đầu 3-Đuôi 0,BP Đầu 7-Đuôi 8,HG Đầu 0-Đuôi 6,LA Đầu 9-Đuôi 7 Win HCM
24/03/2017 BD Đầu 4-Đuôi 0,TV Đầu 7-Đuôi 0,VL Đầu 5-Đuôi 6 Win BD,TV
23/03/2017 AG Đầu 6-Đuôi 8,BT Đầu 5-Đuôi 2,TN Đầu 0-Đuôi 7 Win AG,BT
22/03/2017 CT Đầu 8-Đuôi 1,DN Đầu 9-Đuôi 4,ST Đầu 9-Đuôi 7 Win ST
21/03/2017 BL Đầu 5-Đuôi 4,BT Đầu 8-Đuôi 6,VT Đầu 4-Đuôi 9 Win BL,VT
20/03/2017 CM Đầu 9-Đuôi 8,DT Đầu 8-Đầu 2,HCM Đầu 4-Đuôi 4 Win CM,DT,HCM
19/03/2017 KG Đầu 2-Đuôi 2,LD Đầu 7-Đuôi 1,TG Đầu 5-Đuôi 6 Win KG,LD
18/03/2017 HCM Đầu 4-Đuôi 3,BP Đầu 0-Đuôi,HG Đầu 8-Đuôi 1,LA Đầu 3-Đuôi 4 Win HCM,LA
17/03/2017 BD Đầu 3-Đuôi 9,TV Đầu 4-Đuôi 8,VL Đầu 0-Đuôi 3 Win BD,TV,VL
16/03/2017 TN Đầu 1-Đuôi 4,AG Đầu 6-Đuôi 3,BT Đầu 4-Đuôi 7 Miss
15/03/2017 CT Đầu 5-Đuôi 3,DN Đầu 2-Đuôi 9,ST Đầu 0-Đuôi 9 Win DN,ST
14/03/2017 BL Đầu 2-Đuôi 1,BT Đầu 7-Đầu 6,VT Đầu 0-Đuôi 6 Win VT
13/03/2017 CM Đầu 1-Đuôi 2,DT Đầu 3-Đuôi 9,HCM Đầu 0-Đuôi 4  Win CM,DT
12/03/2017 KG Đầu 4-Đuôi 1,LD Đầu 8-Đuôi 2,TG Đầu 2-Đuôi 0 Win TG
11/03/2017 HCM Đầu 3-Đuôi 5,BP Đầu 1-Đuôi 2,HG Đầu 9-Đuôi 6,LA Đầu 3-Đuôi 7 Win HCM,LA
10/03/2017 BD Đầu 0-Đuôi 5,TV Đầu 9-Đuôi 5,VL Đầu 5-Đuôi 9 Win BD,TV,VL
09/03/2017 AG Đầu 4-Đuôi 7,BT Đầu 1-Đuôi 4,TN Đầu 1-Đuôi 5 Win AG,TN
08/03/2017 CT Đầu 2-Đuôi 6,DN Đầu 4-Đuôi 9,ST Đầu 3-Đuôi 7 Win CT,DN,ST
07/03/2017 BL Đầu 7-Đuôi 3,BT Đầu 6-Đuôi 5,VT Đầu 8-Đuôi 9 Win BL,VT
06/03/2017 CM Đầu 7-Đuôi 3,DT Đầu 2-Đuôi 6,HCM Đầu 9-Đuôi 5 Win DT,HCM
05/03/2017 KG Đầu 7-Đuôi 3,LD Đầu 4-Đuôi 6,TG Đầu 7-Đuôi 6 Win KG,LD,TG
04/03/2017 HCM Đầu 4-Đuôi 6,BP Đầu 0-Đuôi 5,HG Đầu 7-Đuôi 3,LA Đầu 6-Đuôi 4 Win HCM,LA
03/03/2017 BD Đầu 6-Đuôi 3,TV Đầu 8-Đuôi 5,Đầu 2-Đuôi 7 Win BD,TV
02/03/2017 AG Đầu 1-Đuôi 0,BT Đâu 4-Đuôi 8,TN Đầu 2-Đuôi 9 Win AG,TN
01/03/2017 CT Đầu 8-Đuôi 7,DN Đầu 2-Đuôi 3,ST Đầu 8-Đuôi 4 Win CT,DN,ST
28/02/2017 BL Đầu 9-Đuôi 2,BT Đầu 1-Đuôi 3,VT Đầu 3-Đuôi 8 Win BL,VT
27/02/2017 CM Đầu 7-Đuôi 1,DT Đầu 5-Đuôi 1,HCM Đầu 0-Đuôi 8 Win DT,HCM
26/02/2017 KG Đầu 0-Đuôi 8,LD Đầu 1-Đuôi 2,TG Đầu 9-Đuôi 9 Win KG,TG
25/02/2017  HCM Đầu 5-Đuôi 3,BP Đầu 9-Đuôi 4,HG Đầu 8-Đuôi 7,LA Đầu 1-Đuôi 4 Win HCM,BP,HG,LA
24/02/2017 TV Đầu 8-Đuôi 6,BD Đầu 1-Đuôi 3,VL Đầu 6-Đuôi 1 Win TV,VL
23/02/2017 BT Đầu 2-Đuôi 1,TN Đầu 3-Đuôi 6, AG Đầu 2-Đuôi 7 Win TN
22/02/2017 ST Đầu 5-Đuôi 3,CT Đầu 6-Đuôi 0,DN Đầu 5-Đuôi 1 Win ST,CT,DN
21/02/2017 BL Đầu 7-Đầu 6,BT Đầu 4-Đầu 1,VT Đầu 4-Đuôi 8 Win BL,VT
20/02/2017 CM Đầu 8-Đuôi 4,DT Đầu 5-Đuôi 8,HCM Đầu 2-Đuôi 7 Win CM,DT,HCM
19/02/2017 LD Đầu 2-Đuôi 3,TG Đầu 7-Đuôi 0,KG Đầu 0-Đuôi 4 Miss
18/02/2017 BP Đầu 4-Đuôi 5,HG Đầu 2-Đuôi 6,LA Đầu 7-Đuôi 5,HCM Đầu 0-Đuôi 8 Win BP,HG,HCM
17/02/2017 TV Đầu 2-Đuôi 5,BD Đầu 6-Đuôi 7,VL Đầu 8-Đuôi 6 Miss
16/02/2017 BT Đầu 6-Đuôi 7,TN Đầu 4-Đuôi 9,AG Đầu 3-Đuôi 9 Win BT,AG
15/02/2017 ST Đầu 3-Đuôi 2,CT Đầu 4-Đuôi 2,DN Đầu 2-Đuôi 0 Miss
14/02/2017 BL Đầu 3-Đuôi 0,BT Đầu 5-Đuôi 9,VT Đầu 8-Đuôi 6 Win BL,VT
13/02/2017 CM Đầu 4-Đuôi 7,DT Đầu 6-Đuôi 0,HCM Đầu 1-Đuôi 8 Miss
12/02/2017 LD Đầu 2-Đuôi 3,TG Đầu 6-Đuôi 8,KG Đầu 0-Đuôi 2 Miss
11/02/2017 BP Đầu 3-Đuôi 3,HG Đầu 2-Đuôi 4,LA Đầu 4-Đuôi 1,HCM Đầu 6-Đuôi 2 Win HCM,BP
10/02/2017 VT Đầu 5-Đuôi 4,BD Đầu 1-Đuôi 2,VL Đầu 5-Đuôi 7 Miss
09/02/2017 BT Đầu 3-Đuôi 5,TN Đầu 7-Đuôi 2,AG Đầu 4-Đuôi 9 Win BT,TN,AG
08/02/2017  ST Đầu 2-Đuôi 3,DN Đầu 5-Đuôi 1,CT Đầu 1-Đuôi 2 Win ST
07/02/2017  BL Đầu 7-Đuôi 7,BT Đầu 4-Đuôi 0,VT Đầu 8-Đuôi 8 Win BL,BT,VT
06/02/2017  CM Đầu 5-Đuôi 1,DT Đầu 6-Đuôi 2,HCM Đầu 5-Đuôi 1 Win HCM
05/02/2017  LD Đầu 2-Đuôi 2,TG Đầu 6-Đuôi 5,KG Đầu 9-Đuôi 9 Win LD,TG,KG
04/02/2017  BP Đầu 7-Đuôi 4,HG Đầu 4-Đuôi 5,LA Đầu 7-Đuôi 2,HCM Đầu 6-Đuôi 6 Miss
03/02/2017 TV Đầu 8-Đuôi 7,BD Đầu 6-Đuôi 7,VL Đầu 4-Đuôi 9 Win VL
02/02/2017 BT Đầu 9-Đuôi 5,TN Đầu 6-Đuôi 9,AG Đầu 1-Đuôi 8  Win BT,TN,AG
01/02/2017  ST Đầu 9-Đuôi 8,DN Đầu 8-Đuôi 7,CT Đầu 7-Đuôi 3 Miss